Jak odczytać dane z pliku txt poprzez php

Jak odczytać dane z pliku txt poprzez php
Skrypt ilustruje jak w prosty sposób odczytać dane z pliku txt poprzez php.

<?php
$fp = fopen('plik.txt', 'r');
$dane = fread($fp, filesize('plik.txt'));
echo $dane;
?>

Dodaj komentarz