Pobranie plików z katalogu w PHP

Skrypt pobiera nazwy wszystkich plików w określonym przez zmienna $dir katalogu.

<?php
 $dirname = "katalog";
 $dir = opendir($dirname);
?>

 

<?php
 while(false != ($file = readdir($dir)))
  {
  if(($file != ".") and ($file != ".."))
   {
 echo("$file");
  }
   }
?>

Dodaj komentarz