Zmiana numeracji zamówienia na liczbowe

1. Tworzymy plik nadpisywania tworzenia numeru zamówienia.

Lokalizacja pliku:

override/classes/order/Order.php

Zawartość pliku :Order.php

<?php
Class Order extends OrderCore
{ 
 public static function generateReference()
 {
 $last_id = Db::getInstance()->getValue('
 SELECT MAX(id_order)
 FROM '._DB_PREFIX_.'orders');
 return str_pad((int)$last_id + 1, 9, '201900000', STR_PAD_LEFT);
 }
}

2. Nadpisywania w Presta Shop

Zaawansowane -> Wydajność -> (sekcja) Tryb debugowania -> Wyłącz wszystkie nadpisywania -> NIE

3. Usuwamy plik cache

Kasujemy plik na serwerze w lokalizacji:

cache/class_index.php

Plik zostanie ponownie wygenerowany.

Dodaj komentarz