Domowicz monit – status Domoticza

Domowicz uruchamia się w trybie Offline. Konfiguracja programu do monitorowania stanu Domowicz oraz ponowne uruchomienie automatyczne w razie potrzeby.

Na początek aktualizacja systemu:

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade


Instalacja monit:

sudo apt-get install monit

Otwieramy i edytujemy plik:

sudo vim /etc/monit/monitrc

Dodajemy dodatkowy kawałek kodu na końcu:

# check system localhost # odkomentować jeśli nazwa hosta naszego RPI to Domoticz

set daemon 60
with start delay 60

set log /var/log/monit.log # lub "set logfile /var/log/monit.log" dla wersji MONIT starszej niż 5.22.0
set pidfile /var/run/monit.pid
set idfile /var/lib/monit/id
set statefile /var/lib/monit/state

set mailserver hups.pl port 587
username "@@@wek@hups.pl" password "**********"
# using tls # odkomentować w przypadku Gmaila
with timeout 30 seconds
set alert @@@wek@hups.pl

set mail-format { from: slawek@hups.pl }

set httpd port 2812 and
 allow localhost
 allow 192.168.88.0/255.255.255.0
 allow admin:monit

check process domoticz with pidfile /var/run/domoticz.pid
    start program = "/etc/init.d/domoticz.sh start"
    stop program = "/etc/init.d/domoticz.sh stop"
    restart program = "/etc/init.d/domoticz.sh restart"
    if failed
        url http://192.168.88.100:8080/json.htm?type=command&param=getversion 
        and content = '"status" : "OK"'
        for 2 cycles
        then restart
    if 5 restarts within 5 cycles then exec "/sbin/reboot"

include /etc/monit/conf.d/*
include /etc/monit/conf-enabled/*

W dodanym kodzie zostało dopisane hasło , które służy do logowania się do Monitu oraz port:

 • hasło :monit
 • port:2812

 

Przeładowanie monitu:

sudo service monit reload

Sprawdzenie statusu monitu:

sudo monit status

Stona monitu local:

Monit Local

Oficjalna instrukcja Domowicz:

https://www.domoticz.com/wiki/Monitoring_domoticz

Dodaj komentarz