Automatyczny reset Domoticza

Automatyczny reset Domoticza.

Gdy nie działa Domoticz sprawdzamy proces.

proces ps -e | grep domoticz

usluga sudo systemctl status domoticzy

skrypt uprawnienia i pozniej do crona , uruchamiasz co x min

oczywiscie [user] to katalog domowy

{
if $(ps -e | grep -q "domoticz") ; then
echo "(Domoticz aktualnie dziala.)"
else sudo /home/pi/domoticz/domoticz.sh restart &
echo "(Domoticz ponownie uruchomiony.)"
fi 
}