Automatyczny reset Domoticza

Automatyczny reset Domoticza.

Gdy nie działa Domoticz sprawdzamy proces.

proces ps -e | grep domoticz

usluga sudo systemctl status domoticzy

skrypt uprawnienia i pozniej do crona , uruchamiasz co x min

oczywiscie [user] to katalog domowy

{
if $(ps -e | grep -q "domoticz") ; then
echo "(Domoticz aktualnie dziala.)"
else sudo /home/pi/domoticz/domoticz.sh restart &
echo "(Domoticz ponownie uruchomiony.)"
fi 
}

Zmiana numeracji zamówienia na liczbowe

1. Tworzymy plik nadpisywania tworzenia numeru zamówienia.

Lokalizacja pliku:

override/classes/order/Order.php

Zawartość pliku :Order.php

<?php
Class Order extends OrderCore
{ 
 public static function generateReference()
 {
 $last_id = Db::getInstance()->getValue('
 SELECT MAX(id_order)
 FROM '._DB_PREFIX_.'orders');
 return str_pad((int)$last_id + 1, 9, '201900000', STR_PAD_LEFT);
 }
}

2. Nadpisywania w Presta Shop

Zaawansowane -> Wydajność -> (sekcja) Tryb debugowania -> Wyłącz wszystkie nadpisywania -> NIE

3. Usuwamy plik cache

Kasujemy plik na serwerze w lokalizacji:

cache/class_index.php

Plik zostanie ponownie wygenerowany.