Domoticz MQTT konfiguracja

1. update the raspberry pi: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

2. install mosquitto: sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients

3. make a mqtt user: sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwfile mqtt

4. add a couple of rules to the config: sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf

4. add these rules: allow_anonymous false 
password_file /etc/mosquitto/pwfile

5. save with these key combinations: ctrl+O and ctrl+X

6. open rc.local: sudo nano /etc/rc.local

7. put in before exit 0 the following: /usr/sbin/mosquitto -d

8. restart your pi: sudo reboot

9. open domoticz via the web interface

10. go to: settings - hardware

11. add hardware: name: mqtt
type: MQTT Client Gateway with LAN interface
remote address: the ip address of your pi
Port: 1883
Username: mqtt
Password: password
Publish topic: out

Na koniec

pip3 install --requirement requirements.txt --target .

Domoticz Watchdog

#!/bin/bash

function message() {
  echo "Watchdog: $1"
  /home/max/scripts/pushover.sh "Watchdog: $1"
}

if curl --output /dev/null --silent --head --fail "http://localhost:8080"
then
  echo "Watchdog: Domoticz is running"
else
  message "Domoticz offline!!! Trying to start..."
  # doing restart is safer than start
  service domoticz.sh restart

  # wait couple secs 
  sleep 20

  if curl --output /dev/null --silent --head --fail "http://localhost:8080"
  then
    message "Domoticz is running back again!"
  fi
fi

Dodajemy do CRON

0 * * * * /home/max/scripts/domoticz_watchdog.sh

Sonoff mini

Podłączenie do Supla.org – Shelly 1, Sonoff Basic, S26, Sonoff MINI

Zanim rozpoczniemy konfigurację PAMIĘTAJ – aby dodawać nowe urządzenia do Supla, trzeba uruchomić tryb dodawania urządzeń w panelu supla.org!!!

page1image60011312
page1image60011520

Po uruchomieniu urządzenia w sieci WiFi zobaczymy nowy punkt o nazwie SF xxx , Sh1-xx:xx:xxx lub Mini-xx:xx:xxx

Jeśli widzisz nazwę “ESP_xxxxx” POCZEKAJ aż nazwa sieci zmieni się na powyższą!

Najlepiej zrobić to z poziomu telefonu. Łączenie z komputera przez firewall Windows czasem sprawia, że nie widać tej sieci albo nie chce się z nią połączyć. Jest to kwestia indywidualna.