Ubuntu zmiana adresu IP na statyczny

Zmiana adresu IP na satayczny w karcie sieciowej

sudo vim /etc/netplan/00-installer-config.yaml
 Zawartosc pliku konfiguracyjnego stale ip.


# This is the network config written by 'subiquity'
network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  enp1s0:
   dhcp4: true
   addresses: [192.168.3.223/24]
   gateway4: 192.168.3.1
   nameservers:
    addresses: [192.168.0.1,8.8.8.8]